Bộ luật chăn nuôi cấm đánh đạp, hành hạ chó mèo

Luật chăn nuôi 2018 được ban hành ngày 19/11/2018 và sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 01/01/2020. Theo đó, Bộ luật này quy định về các hoạt động chăn nuôi; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động chăn nuôi; quản lý Nhà nước về chăn nuôi.

Điểm đáng chú ý, Bộ luật chăn nuôi này đã quy định rõ hơn vấn đề nhân đạo đối với các vật nuôi. So với pháp luật trước đây thì điều này chưa từng xuất hiện.

Tại đây, Luật Chăn nuôi 2018 đã dành riêng mục 2 chương 5 để quy định về việc đối xử nhân đạo đối với các vật nuôi.

Từ 01/01/2020, cấm đánh đập, hành hạ, bỏ đói chó, mèo (Ảnh minh họa)

“Trong chăn nuôi, chủ vật nuôi không được bỏ đối, phải cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống đảm bảo vệ sinh cũng như không được đánh đạp, hành hạ; phải đảm bảo nơi ở với không gian phù hợp và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, trị bệnh,…” điều luật 69 chỉ rõ.

Trong quá trình vận chuyển cũng vậy, dù vận chuyển với bất kì mục đích nào thì vẫn phải đảm bảo vật nuôi, chó mèo có một không gian thông thoáng, hạn chế làm vật nuôi bị chấn thương và sợ hãi; phải cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống và vận chuyển với phương tiện, trang thiết bị phù hợp,…

Đặc biệt, trong các hoạt động giết mổ, cơ sở giết mổ phải hạn chế gây sợ hãi cũng như đau đớn cho vật nuôi chó mèo; không được đánh đập, hành hạ và có biện pháp gây ngất trước tiến hành giết mổ; không được để vật nuôi chứng kiến đồng loại bị giết mổ.