Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Que test bệnh Care cho Chó CDV Ag Test (màu Cam)  × 1 89,000
Tạm tính 89,000
Tổng 89,000
  • Trả tiền mặt khi giao hàng