Hạt cho chó Smartheart Gold puppy 1kg

119,000
Gọi ngay Chat với Chomeocanh

Tham khảo thêm

Thức Ăn Cho Chó Nhỏ Smartheart Gold Puppy 1Kg
Thức Ăn Smartheart Gold Là Dòng Sản Phẩm Thức Ăn Cho Chó Con Dưới 12 Tháng Tuổi

Thức Ăn Dành Cho Chó Con Hiệu Smartheart Gold Có Công Thức Đáp Ứng Hoặc Vượt Trội Nhu Cảu Dinh Dưỡng Của Chó
Con Do Hiệp Hội Các Cơ Quan Kiêm Soát Thục Phàm Hoa Kỳ (Aafco) Thiết Lập. Smartheart Gold Thức Ăn Dành Cho Cho
Con Được Sản Xuất Tại Nhà Máy Chỉ Sản Xuất Thức Ăn Dành Cho Thú Cưng Có Chứng Nhận Iso 9001 :2008. Iso 14001:2004. Gmp
Và Haccp.
Trọng Lượng

Khách hàng checkin

VIDEO CHĂM SÓC THÚ CƯNG

Các video vế cách chọn mua và chăm sóc thú cưng được cập nhật thường xuyên trên kênh Youtube chính thức